Mina anor och andras

Mina anor och andras

Släktforskningens glädjeämnen och vedermödor

Dalarna, Värmland, Småland, Bohuslän och soldater. Nya upptäckter och lösningar på problem. Släkter och gårdsnamn. Det finns mycket att berätta om och för släkten och andra intresserade.
Min hemsida grudin.se handlar om soldater vid Mora kompani Dalregementet
Välkommen
Mari-Louise Grudin

Någon droppe blått blod i släkten

SmålandPosted by ML 2017-08-08 18:32

På Facebook finns en sida som heter Ofredsår. Författaren skriver om Sveriges historia på ett intressant och lättsamt sätt. De senaste inläggen har varit en serie om Gustav Vasas ättlingar Erik XIV, Johan III, hans son Sigismund och Johans bror Hertig Karl (Karl IX). Stridigheterna dem emellan gällde om Sigismund, som polsk kung, också skulle vara kung över Sverige.

Ungefär samtidigt som jag läste dessa inlägg i fb upptäckte jag ett fel i min släktforskning på farmors anor. När jag följde de nya rätta anorna, visade det sig, att det från början av 1700-talet och bakåt i tiden bar av rakt in i svenska adelsätter.

Sveriges adelsätter är väl utredda och deras liv och leverne finns att läsa på internet bl a på
https://www.adelsvapen.com/genealogi. När jag följde några av adelssläkterna, såg jag att de rört sig i kretsarna kring Gustav Vasa och hans söner och deltog i striderna. Det skulle man vetat på den tiden man satt i skolbänken och suckade över kungarna och deras krig. Här är några av släktens adelsmän med tjusiga namn.

Peder Christersson Siöblad den adliga ätten nr 75


Peder Christersson föddes ca 1530. Han var trogen Erik XIV och hertig Carl. Hövidsman på Västerås slott 1598 och sändes 1598, såsom trogen anhängare av hertig Carl, jämte sin styvson Carl Carlsson Gyllenhielm att stilla det i Uppland till förmån för konung Sigismund utbrutna »bullret». Ståthållare på Nyköpings slott 1602 och 1603. Död före 1604-02-29.Hans andra hustru var Karin Nilsdotter, var tidigare älskarinna till hertig Carl och mor till Carl Gyllenhielm.

Peder Lindormsson Ulfsax den adliga ätten nr 107


Peder Lindormsson deltog i striderna mellan konung Sigismund och hertig Carl på den förres sida och utstod redan 1596 jämte sin familj svår förföljelse från hertigens sida. Följde konungen till Polen 1598, då alla hans gods, 180 gårdar, indrogos till kronan och bortgåvos 1606-11-28 till amiralen Anund Hansson, sedan en del, som varit pantsatt, blivit återlöst enligt k. brevet s. å. 11/11. Instämdes till riksdagen i Linköping 1600, men infann sig icke. Död i Polen efter 1606. Gift med Brita Nilsdotter, fängslad och torterad 1596 på grund av misstankar att hava mördat en djäkne på sin gård. Ånyo fängslad med anledning av ett mannens brev till Gustaf Stenbock 1603-03-20 och efter upptäckten av västgötaherrarnas stämplingar på hösten s. å. förd till hertigen i Kalmar och där avrättad s. å. dotter av hövidsmannen Nils Persson (Silfversparre) och Estrid Gustafsdotter Stiernbielke.

Olof Andersson Oxehufvud den adliga ätten nr 102


Olof Andersson var konung Sigismunds ståthållare på Kalmar 1594-07-13. Död i fängelse (enl. hertig Carls Slagtarebänk). Han förverkade såsom en konung Sigismunds anhängare sina gods under kronan, men dessa återskänktes 1608 till hans barn. Gift 1574-09-26 med Kerstin Månsdotter Stierna, död 1594-01-16 och begraven på Kalmar kyrkogård, där hennes gravsten finnes16, dotter av lagmannen Måns Pedersson (Stierna), och Brita Jönsdotter (Böllja).

Släkt? Javisst. Han var min farmors mormors farmors farmors farfars morfar!  • Comments(0)//ml.grudin.se/#post27

Soldat Nils Broman i Skatelöv och Öja

SmålandPosted by ML 2017-03-07 10:34

Nils Persson soldat Broman (fm fm ff f)

Nils föddes i november 1690 i Huseby Södregård i Skatelöv socken i Kronobergs län och döptes den 30 . Hans far var skomakaren Peder Nilsson.

20 år gammal lejdes han som soldat för roten Odensjö nr 80 i Skatelöv i Majorens Kompani Kronobergs regemente. Det måste ha varit vid regementets uppsättning efter nederlaget vid Poltava 1709. Han var med i striderna vid slaget vid Hälsingborg och blev sårad. Han blev dessutom av med musköten, bajonetten och ränseln. Han kallar sig Nils Broman.

Slaget vid Helsingborg stod den 28 februari 1710 vid Ringstorpshöjden nordöst om dåvarande Helsingborg. De stridande parterna var den danska invasionsarmén på 14 000 man, ledd av generallöjtnant Jørgen Rantzau, och den lika stora segrande svenska armén ledd av generalguvernören i Skåne, Magnus Stenbock.

Slaget hade sin upptakt när Danmark försökte utnyttja det svenska nederlaget vid Poltava år 1709 genom att på hösten samma år landstiga med en invasionsarmé vid Råå. Då större delen av de svenska stridskrafterna hade utplånats vid Poltava, var styrkorna i landet i för dåligt skick för att bjuda tillräckligt försvar. Stenbock tvingades därför dra sig tillbaka till Småland, där en ny armé tränades upp. Under tiden ryckte den danska armén allt längre in i Skåne, med målet att inta flottbasen i Karlskrona. När Stenbock slutligen kunde tåga in i Skåne drog sig de danska trupperna tillbaka till Helsingborg, där det avgörande slaget sedan stod. Slaget slutade i svensk seger och efterföljdes av en dansk reträtt från Skåne. Detta blev därmed Danmarks sista större kraftsamling att återta Skånelandskapen. (Wikipedia)


"Se morsk ut min gosse, så springer dansken för dig!"

Vid mönstringarna 1713 och 1716 bor han på soldattorpet Odensjö Boaberg. Det är inget antecknat om att han varit med i strider under dessa år. Den 25 oktober 1717 blir han befordrad till korpral vid Törnåkra Mellangårds rote i Öja socken. Nu står det antecknat i rullan att han låtit läka sin ”blessur” och kostat på sig 45 dalen kopparmynt, som roten måste ersätta honom. Kanske skadorna från Hälsingborg läkt ut till slut. Det står också att han är skomakare. Han har väl lärt sig hantverket av sin far.

Den 20 april 1720 gifter han sig med Gertrud Jonsdotter född 1697. Kanske har han den blå uniformen med gula strumpor på sig, den nya hatten och tyska skorna. De får barnen Jonas 1720, Catharina 1723, Stina 1727 och Jöns 1732 alla födda i Öja sn. Den yngste sonen Magnus som föds 1738 i Huseby i Skatelöv sn lever bara några veckor.

I generalmönsterrullan 1740 står det att han är kommenderad i Kristianstad, men i nästa rulla skrivs att han får avsked 30 juni 1740. Han har varit soldat i 30 år. I maj 1747 beviljas han underhåll från Krigsmanshuset, eftersom han är gammal och svag och ”kan ej på intet sätt födan förskaffa”. I listan över underhållstagare skrivs att Nils dör 1 dec 1757.

I dödboken för Skatelöv finns Nils Persson i Huseby död den 23 november 1757 och begravd den 4 december. Ingen ålder är antecknad, men han bör vara 67 år. Hustrun Gertrud och dottern Catharina bor som inhyses hos sonen Jöns Nilsson Broman och hans familj. Jöns Broman flyttar 1764 till Vissefjärda socken och Linnefors bruk, som jag skrivit om tidigare. Änkan Gertrud och dottern flyttar till Klavreström i Nottebäcks sn kring 1765. Där tar spåren slut efter dem.
  • Comments(0)//ml.grudin.se/#post10

Broman från Skatelöv

SmålandPosted by ML 2017-02-22 13:40

Min farmors farmors far Magnus Broman (1762-1831) var länge en person som gav mej en del huvudbry.

Först såg det enkelt ut. När jag först träffade på honom, bodde han på Benjaminstorp i Uråsa sn, Hans födelseår angavs till 1763. En titt i födelseboken det året visade att det faktiskt föddes en Magnus det året i Uråsa. Det nappade jag på. Det finns inga husförhörslängder för åren mellan 1750 och 1812, så där kunde inga uppgifter hämtas.

Så gick det några år med släktforskning på annat håll. Men det gnagde en undran varför Magnus använde namnet Broman, som inte alls anknöt till hans förmodade fader. Arkiv Digital gjorde det möjligt att titta i bouppteckningar, kanske kunde de ge fler upplysningar. I bouppteckningen efter den, som jag trodde var Magnus far, fanns det ingen Magnus som arvinge. En titt i dödboken visade att Magnus född 1763 hade dött som barn. Då var jag tillbaka på ruta 1 med Magnus Broman.
Uppgiften i vigselboken vid giftermålet 1811 med Elisabet Nilsdotter från Jät sn visade inget annat än att han var änkeman.

Genom anteckningar om flyttningar i husförhörslängderna finner jag honom till slut i Väckelsång A1:2 med hustru nr 1. Inga födelseår eller födelseplatser finns antecknade. Där står att han kommer från Jäppahem i Uråsa.

Mantalslängderna för Konga Härad Uråsa 1797 visar att Magnus Broman bodde på Jäppahem. På samma uppslag finns även en Jonas Broman på Nybygget. Kan dessa vara bröder?

Kanske bouppteckningar kunde ge lite hjälp igen. I registret finns en Jöns Broman, som dör 1795. Jag letar fram hans bouppteckning och det blev en fullträff. Han var en malmtagare från Linnefors bruk i Vissefjärda. Hans arvingar var hustrun och sönerna Nils, Magnus och Jonas.

Nu hade jag en del uppgifter att gå på. Nils var gift i Madesjö. Det visade sig att Jonas första hustru var syster till Nils hustru. Hennes namn Lena Gummesdotter stämde med de uppgifter jag hittat i Väckelsång.
Huseby bruk

Jöns hustru Ingegerd Håkansdotter var från Skatelöv. Där arbetade Jöns Broman som brukskarl på Huseby bruk. Magnus föddes den 25 januari 1762 i Huseby. Hans farfar var l korpralen Nils Persson BROMAN född i nov 1690 på Huseby Södregård i Skatelöv.

Det var alltså ett soldatnamn som levde vidare i generationer.

1689 fick bröderna Peter och Paul Rudebeck arrendera Huseby. Gamlegård på förmånliga villkor för att sätta igång järnbruket igen. De var barnbarn till Johannes Rudbeckius. Peter blev den som ägnade sig åt Huseby och järnbruket började omedelbart att byggas upp igen. På 1690-talet var både masugnen, gjuteriet och borrevinden i full gång och så småningom kom även stångjärns- och manufaktursmederna i gång. Rudebeck lät även uppföra en ny herrgårdsbyggnad, på ungefär samma plats som den nuvarande.
Huseby bruk var en stor arbetsplats. På Huseby Södregård bodde korpral Nils Broman. När han avslutat sin tjänst i det militära arbetade han som uppsättare vid masugnen. Han skulle fylla den med malm. Hans son Jöns, som föddes året efter Francoise Rudebeck, blev malmtagare. Båda dessa två släkter kom så småningom att ingå i mina anor genom en löjtnant och en piga.

  • Comments(0)//ml.grudin.se/#post7
Next »