Mina anor och andras

Mina anor och andras

Släktforskningens glädjeämnen och vedermödor

Dalarna, Värmland, Småland, Bohuslän och soldater. Nya upptäckter och lösningar på problem. Släkter och gårdsnamn. Det finns mycket att berätta om och för släkten och andra intresserade.
Min hemsida grudin.se handlar om soldater vid Mora kompani Dalregementet
Välkommen
Mari-Louise Grudin

Erik Kohlman ryttare

UppsalasläktenPosted by ML 2018-02-04 09:39

Farmors mormors farfars farfars far till E o K

Erik Matsson Kolman - en karolin med livet behåll

Erik Matsson är ca 30 år när han när han 1693 låter leja sig som soldat för Kolstas rote nr 117 i Knutby socken i Uppland. Han bör vara född omkring 1663 men det är okänt var han kommer ifrån. Husförhörslängder och födelseböcker finns inte från den tiden.

Första mönstringen är i Uppsala den 5 juli 1693 och Erik får/tar soldatnamnet Kohlman efter Kolsta. Rotens rusthållare är Lars Matsson och Per Mårtensson, som båda bor på Kolsta. Rusthållaren håller en soldat med häst och utrustning mot att de får en viss skattebefrielse till Kronan. Det är fredstider och Erik får nu en bra häst och mundering.


Nästa mönstring är i Märsta 9 juli 1694. Erik har gift sig med dottern till den ena rusthållaren; Per Mårtenssons dotter Karin född 1675. Paret får i rask takt flera barn. Mönstringarna den 11 juni 1695 i Uppsala 9 juli 1696 i Norrtälje avlöper utan problem. När fjärde barnet föds i jan 1701 har Karl XII startat krig. Troligen är Erik med vid slaget vid Narva i november 1700 och Kliszow i juli 1702. Han verkar ha klarat sig bra. Vid mönstringen i Guttstadt 5 februari 1704 står inget noterat på honom. Flertalet soldater i hans kompani dog vid dessa slag eller av sjukdomar och blev ersatta med nya unga män.

Harnesk ingick i ryttarens utrustning.

Vid mönstringen i Lubin 19 juni 1705 berättas att hans häst dött i okt 1704 och att han fått en ny grå häst med vita fötter och en liten bläs.

I februari 1704 befann sig regementet i Guttstadt i Ostpreus­sen och i juni 1705 vid Lubin i Polen — det rör sig alltså om hållpunkter i Karl XII:s militärt sett meningslösa polska fälttåg.

Kungen fick ju som bekant inget grepp om motståndaren, August den starke av Polen, eftersom denne vid brydsamma tillfällen hade för ovana att smita till sitt hemland, kurfurstendömet Sachsen. Karl XII ville av utrikespolitiska skäl — risken var stor att Sverige då kunde dras in i Spanska tronföljdskriget — inte följa efter.

Till slut gjorde dock kung Karl slag i saken, bröt in i Tyskland och tvingade August till freden i Altranstädt, där han måste avstå från den polska kronan. Lifregementet till häst hängde med. I juli 1707 befann de sig i Bredtleben i Sachsen. (från nätet)


Nästa mönstring den 3 juli 1707 i Bredtleben berättas att Erik 1705 fått ny Karbin och pistoler och i maj 1707 fått nya stövlar. Samtidigt beviljas han också avsked och får resa hem med livet i behåll. Uppgifterna är knapphändiga, kanske blev det en båtresa ända till Stockholm från Polen. Om det blev landstigning i t ex Kalmar hade han nytta av nya stövlarna vid marchen hem till Knutby.

Han måste kommit hem senast i oktober 1707 för i juli 1708 föds barn nr 5 som döps till Erik.Erik Kohlman är nu 44 år. Genom giftermålet med Karin är han delägare i Kolsta och livet flyter på som bonde för honom. Nu är det han som står som rusthållare. Hans hustru föder honom ytterligare 5 barn, det sista är dottern Maja född 1719 . Många av barnen dör som små men åtminstone 5 av barnen växer upp och gifter sig.

Erik dör 73 år gammal och begravs den 28 december 1736.

Hans hustru Karin Persdotter levde i 20 år till och i dödboken står om henne:

Enkan hustru Karin Persdotter från Kålsta, född därsammastädes i Martii månad 1675; gift i 44 år, haft 10 barn; enka i 22 år. War i 2ne år sängliggande, och blef des skröpliga ålderdomen af Gud belagd med ett svårt Kors (= lidande) af ett frätande sår som till sist utvidgade sig öfver hela ansiktet, hwaraf hon led stor wärk och pina, Hennes elände slutade Gud d 26 okt. begrafd d 4 November gammal 84 år 7 månader.

Sonen Johan född i mars 1711 blev kvar på gården som rusthållare. Han blev utsedd till nämndeman vid häradstinget och blev även utsedd till häradsdomare.

  • Comments(0)//ml.grudin.se/#post32

Farfar Ottos släkthistoria del 3

BohuslänPosted by ML 2017-12-02 15:47
Nu vänder jag i berättandet om släkten och börjar på 1700-talet.

Ottos farfars farfars far Olof Eriksson

föddes kring 1700 i Kareby socken. Han far hette Erik Andersson och familjen bodde på gården Röd i Kareby. Olof hade 5 syskon. Efter faderns död omkring 1720 sålde syskonen sina delar i gården till systern Börta och hennes man. Olof bor kvar på gården tills han gifter sig kring 1731 med Anna Larsdotter. Av sin svärmor köper han hennes del av gården Höjer. Gården är delad i tre delar den är som en liten by. Olofs del kallas Höjer Norgård. Där bosätter sig paret, men lyckan blev inte långvarig. Anna dör redan i efter något år troligen i barnsäng, det finns inget barn nämnt. Olof gifter om sig efter något år med Anna Nilsdotter och med henne får han 4 söner. I bouppteckningen efter Anna Nilsdotter 1765 nämns att gården med all fast o lösegendom är såld till sonen Nils. Olof bor kvar på gården och blir omhändertagen, tills han dör omkring 1776.

Nils Olofsson född kring 1738

gifter sig kring 1765 med Elin Olofsdotter och de får 3 barn, den yngste heter Olof född 1774. Nu händer det olyckliga att både Nils och Elin dör kring 1781. Släktingar rycker in och ordnar med bouppteckning och förmyndare. Gården är ¼ dels hemman fullt utrustad med redskap mm . Det finns 1 brun häst på 14 år och 1 gult sto 7 år. 5 kor, 2 kvigor, 4 får 1 gris och 6 gäss. En rätt stor gård som väl föder 1 familj verkar det.
Det blir Olof Nilsson som övertar gården. Vid storskiftet 1792 år han med vid förrättningen.

Olof gifter sig 1796 och får flera barn varav 4 växer upp. Han sköter nog gården på bästa sätt. När han dör efter drygt 68 år, är gården överlämnad till äldsta sonen Niklas. Hans syskon gifter sig till andra gårdar.

Niklas gifter sig 1833 med en flicka från grannsocknen Solberga. Där på gården Vittsten föds Olof 1833, Anna Britta 1840 och Johannes 1841. Därefter går flytten till Höjer Norgård och Niklas tar över gården efter fadern. Två barn till föds men de dör som små. Niklas var en betrodd man o socknen. Han var kyrkvärd några år, undertecknade sockenstämmoprotokoll och var en av dem som tog på sig att vara borgensmän för ett stort lån socknen tagit. Både Niklas o hustrun Kerstin får långa liv men de levde nog inte så lyckliga. På senare år verkar Niklas få problem med spriten. I husförhörslängden skriver prästen ”drinkare” och ”fyllhund” om Niklas. När det är dags att lämna över gården är båda sönerna döda, dottern har gift sig med en torpare/målare. Gården säljs och köparna är två bröder Bengt och Olof Andersson. Den senare gifter sig med Anna Beata Larsdotter, brorsdotter till Niklas. Gården blir på så sätt kvar i släkten. Niklas dör 93 år gammal, då skall han ha varit den äldste i församlingen.

  • Comments(0)//ml.grudin.se/#post31

Farfar Ottos släkthistoria 2

BohuslänPosted by ML 2017-12-01 19:11

Johannes Niklasson 1841-1887 (farfars far)

Ottos barndom likande på ett sätt farmor Anna. Båda blev faderlösa som små och fäderna hade inte förmåga att sköta gård och pengar. Fadern hette Johannes Niklasson född 1841 i Solberga sn och modern Johanna Olsdotter f 1850 i Kareby sn. Otto var yngst av 6 syskon. När han var nästan 2 år dog hans far av lungsot 36 år gammal. Bouppteckningen efter Johannes visar att familjen var utfattig, skulderna var större än tillgångarna. Det fanns inga byggnader, de tillhörde Johannes far eftersom han betalat dem. Ottos barnbarn berättar: ”Denna Johannes skall enl. min mor och morbröder ha spelat bort hela gården med allt innehåll, inkl. gumman på poker. "Troligen var det alkoholmissbruk med i bilden. Modern Johanna gifte om sig efter några år och Otto fick en styvfar.

Till Johannes försvar kan nämnas att det var svårt att vara jordbrukare. I sockenstämmoprotokollen skrivs om fattigdom och missväxt. 1859 fick socknen ”undsättningslån” från staten för att hjälpa de fattigaste. 1861 ansöker socknen om att få uppskjuta avbetalningarna på lånet, det har varit missväxt tre år i rad.


Johannes hade en bror Olof Niklasson (1833-1872) övergav jordbruket och blev i stället måleriarbetare. I husförhörslängden betecknar prästen honom som ”drinkare”. Denne Olof dog också ung genom en olycka, ett vådaskott. En tidningsnotis beskriver vad som hände.
Kareby socken Bohuslän: Målare O Niclasson infann
sig jämte en av sina bekanta hos F Johansson, vilken
håller ölförsäljning samt diversehandel, för att dricka öl.
Under samtal med värden tog denne fram en nybekommen
bössa, vilken han förevisade sina två gäster. slutligen
satte han på geväret en knallhatt och riktade det på
Niklassons kamrat under tilltal: "Nu skjuter jag dig."
Denne fattade i pipan och vred geväret åt sidan, sägande:
"slarva inte- ... fan ladda." Samma experi-
ment förnyades därefter mot Niklasson, vilken emellertid
satt helt lugn. Ögonblicket därpå small ett skott ur gevä-
ret och Niklasson var träffad i underlivet. Han avled
efter 3 a 4 timmar. Man har sig ej bekant, huruvida
Johansson var medveten om att bössan var laddad. Något
gräl eller ovänskap hade det ej varit å färde. Den av-
lidne, som före sin död yttrade att det skett i våda, efter-
lämnar famulj med flera små barn.Även Olof lämnade familj med små barn efter sig. Den yngste sonen Adiel född 1872 var ett halvår när fadern dog. Modern gifter om sig, hur Adiels uppväxt blev vet vi inte men när han är i 20 årsåldern förekommer även han i tidningen. Han har gjort inbrott och blir fast.1893 begär han flyttbetyg till Amerika. I Census 1910 för USA finns han i Chicago med hustru och barn. Kanske fick han ordning på sitt liv ”over there”.  • Comments(0)//ml.grudin.se/#post30
« PreviousNext »